Kaapelinäytöt

Aina kaivuutyötä suunnitellessasi tilaa kartta tai näyttöpyyntö hyvissä ajoin ensisijaisesti verkkoselvitys.fi -palvelun kautta. Voit myös varmistaa telekaapeleiden sijainnin puhelimitse numerosta 075 7580 700.

Kaapelitiedustelupalvelun käyttö ja kaapelinnäyttö työmaalla ovat kaivajalle Tietoyhteiskuntakaaren perusteella maksuttomia palveluita. Lain tarkoitus on suojella yhteiskunnallisesti tärkeätä infrastruktuuria ja tähän perustuu lain vaatimus kaapeliverkkotietojen toimittamisesta kaivajalle veloituksetta ”ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä” (Tietoyhteiskuntakaari, 28. luku, 241 §)

FNE-Finland Oy antaa maksutta tietoja telekaapeleidensa sijainnista. Sijaintitiedustelut tulee tehdä vähintään 3 työpäivää ennen maankaivuun aloittamista. Mikäli näyttö tilataan kiireellisenä (toimitus alle 3 työpäivää tilauksen ajankohdasta) vastaa näytön kustannuksista tilaaja aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Myös työajan ulkopuolella tapahtuvasta näytöstä laskutetaan tilaajaa aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Maksu ei koske selkeästi yhteiskunnan toimintaa vaarantavan vikatilanteen aiheuttamaa kaapelinnäyttöä.

Maastonäytöissä teleoperaattorin edustaja selvittää kaapeleiden/rakenteiden sijainnin hakulaitteella ja merkitsee ne maastoon pääsääntöisesti maalimerkeillä. Maastonäyttö on voimassa 14 vrk tehdystä näytöstä. Maksuton uusintanäyttö on mahdollista aikaisintaan, kun 30 vrk on kulunut näytön yhteydessä näyttöpöytäkirjaan tehdystä kuittauksesta.

Maastonäyttö on avustava toimenpide, eikä poista kaivutyön suorittajan vastuuta mahdollisessa vauriotapauksessa.

» Ohjeet työskentelystä telekaapeleiden läheisyydessä
» Maanrakennustyöt ja teleoperaattoreiden tietoliikennelaitteet

Kaapelikartat suunnittelukäyttöön

FNE-Finland Oy toimittaa tilauksesta kaapelikarttoja suunnittelukäyttöön insinööritoimistoille esim. maanrakennusprojektien suunnittelua varten. Suunnittelutoiminta ei ole laissa mainittua verkostoa vaarantavaa toimintaa, eikä näin ollen sisälly normaaliin kaapelitiedustelu- ja -näyttöpalveluun.

Karttojentoimitus on laskutettava lisäpalvelu. Verkkokartoista peritään 95 Euron (alv 0) käsittelymaksu kartan tilaajalta. Kartat tilataan verkkoselvitys.fi -palvelusta. FNE-Finland Oy varaa oikeuden olla toimittamatta kartta-aineistoa.