Yleiset sopimusehdot

FNE-Finland Oy:n yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille on päivitetty 25.5.2018. Uudistuksessa on huomioitu uuden EU:n tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat vaatimukset ja velvoitteet henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Sopimusehtojen päivittäminen on tehty lainsäädännöstä johtuvasta syystä, ja muutoksilla on ainoastaan asiakkaan asemaa vahvistavia vaikutuksia, näin ollen FNE-Finland Oy käyttää oikeuttaan muuttaa sopimusehtoja yksipuolisella ilmoituksella. Muutokset eivät vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.

» FNE-Finland Oy:n yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille