FNE-Finland Oy:n tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on tehdä henkilötietojen käsittelystä entistä läpinäkyvämpää ja vahvistaa henkilötietojen suojaa. Nämä tietosuojaselosteet selvittävät, kuinka FNE-Finland Oy käsittelee henkilötietoja.

>> Asiakasrekisterien tietosuojaseloste
>> Osakerekisterin tietosuojaseloste

Rekisteritietojen tarkastus- ja toimenpidepyynnöt

Rekisteröidyn tietojen tarkastus ja mahdolliset muutokset niihin, tapahtuvat toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntölomake sähköisesti, postitse tai henkilökohtaisesti asiakaspalveluumme. Pyynnössä tulee olla maininta, mitä rekisteriä pyyntö koskee.

Mikäli emme pysty varmistamaan pyynnön tehneen henkilöllisyyttä muuten, tarvittaessa henkilön on käytävä todentamassa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella asiakaspalvelussamme.

Lomakkeen toimitus:
– Sähköpostilla: fne@fne.fi (Viestin otsikoksi: Tietosuoja, tietojen tarkastus/muutospyyntö)
– Postilla: FNE-Finland Oy / Tietosuoja, tietojen tarkastus/muutospyyntö, Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa
– Toimipisteeseemme: Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa

Tietosuoja‐asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyä koskevan toimenpidepyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Pyyntöön vastataan Tietosuoja‐asetuksen mukaisesti 30 vuorokauden kuluessa.

Tarkastettavat ja/tai muutetut tiedot toimitetaan asiakkaalle postitse paperitulosteena.

FNE-Finland Oy:llä on oikeus kieltäytyä tai periä maksu siinä tapauksessa, mikäli pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia.

>> Rekisteritietojen tarkastus- ja toimenpidepyyntölomake